Polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne

1.       Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu www.centrumkoszulek.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

2.       Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Danuta Schuetzmann, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Internetowa Sprzedaż Odzieży Danuta Schuetzmann” z siedzibą w Piechcinie, przy ul. 11 listopada 12/16, 88-192 Piechcin, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5561062886, REGON: adres poczty elektronicznej: biuro@centrumkoszulek.pl,  numer telefonu: +48885920425 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora), zwana dalej Centrum Koszulek.

3.       Polityka Prywatności określa obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu.

4.       Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Centrum Koszulek do przetwarzania danych osobowych użytkowników.

5.       Centrum Koszulek przetwarza dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu w celu:

a)      Realizacji składanych przez użytkowników zamówień;

b)      Zawierania umów sprzedaży;

c)       Umożliwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym rejestracji, logowania do konta w Serwisie, obsługi konta w Serwisie, dostępu do zamówień;

d)      Ulepszania i modernizacji Serwisu;

e)      Opracowywania statystycznych i dokonywania badań analitycznych;

f)       Prowadzenia działań marketingowych przez Centrum Koszulek, a w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód – także przez partnerów współpracujących z Centrum Koszulek;

g)      Bieżącej obsługi klientów Centrum Koszulek;

h)      Wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

§ 2 Zakres przetwarzanych danych

1.       Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez użytkowników danych osobowych.

2.       Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

3.       Centrum Koszulek zbiera następujące dane użytkowników korzystających z Serwisu:

a)      Imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku przedsiębiorców);

b)      Adres zamieszkania;

c)       Adres do wysyłki zamówienia (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);

d)      Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać fakturę VAT);

e)      Adres e-mail;

f)       Numer telefonu.

4.       Podanie przez użytkowników powyższych danych osobowych jest dobrowolne.

5.       W ramach Serwisu użytkownicy mogą wypełnić formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia, co wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

6.       Zebrane dane służą także do profilowania użytkowników i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu do ich potrzeb.

7.       Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

8.       Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Centrum Koszulek może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 3 Uprawnienia użytkowników

1.       Użytkownik ma prawo wglądu do jego danych osobowych, które przetwarza Centrum Koszulek.

2.       Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia swoich danych osobowych, a także wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych spowoduje zawieszenie ich przetwarzania na czas niezbędny do rozpatrzenia żądania.

3.       Użytkownik może w każdym czasie zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

4.       Użytkownik może w każdym czasie zażądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.

5.       Użytkownik może w każdym czasie zażądać sprostowania jego danych osobowych.

6.       Skorzystanie z uprawnień określonych powyżej może nastąpić:

a)      Pisemnie, na adres: 11 listopada 12/16, 88-192 Piechcin;

b)      Telefonicznie pod numerem telefonu 885 920 425

c)       Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@centrumkoszulek.pl

d)      Osobiście w siedzibie Centrum Koszulek.

§ 4 Pliki cookies

1.       W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. 

2.       Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą użytkownika.

3.       Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika, badanie ruchu użytkowników w ramach Serwisu.

4.       W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz

b)      „stałe” (persistent cookies), czyli pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

5.       Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

6.       Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. 

7.       Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. 

8.       Użytkownik Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.

9.       W przypadku wyłączenia lub ograniczenia cookies korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

10.   Szczegółowe informacje na temat usuwania i blokowania plików cookies można znaleźć w funkcji „pomoc” w przeglądarce.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt został dodany do porównania.

The best effect you will get if you remove text and put background image Zostaw telefon a oddzwonimy! 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka)
w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.